Maritim framtid

Maritim framtid forutsetter maritim kompetanse! Det kan vi bare få ved å holde på norske sjøfolk og rekruttere flest mulig til maritim utdanning! Hele det norske maritime næringslivet er kritisk avhengig av et sterkt element av maritim kompetanse, i skipsdrift, i rederiene, skipsmegling, skipsindustri, service og i...

Fraktefartøyenes dag

i Ålesund - 14. mai

Fraktefartøyenes Rederiforening (FR) inviterer til dagseminar for å debattere sjøtransport foran Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan. FR ønsker å synliggjøre hvordan sjøtransporten kan bidra med
  • å skape effektive og miljøgunstige transportløsninger
  • avlaste tungtrafikk, redusere trafikkpress, ulykker og miljøbelastning
  • bidra til...

Nykommere

Falkeid Shipping overtok i mars Erria Vietnam fra danske Erria AS, en moderne lastebåt på 2900 tdw bygget i Saigon, Vietnam i 2008 til dansk design og med bl a MaK hovedmotor. Båten ligger nå i Szczecin for ombygging til selvlosser med nytt navn Falkberg....

Hva med strategiplanen?

Det legges nå siste hånd på strategiplanen for nærskipsfart som fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen fikk satt i bevegelse. Planen skal bakes inn i forslaget til NTP som skal være klart like over påske.   Det er en lang rekke tiltak som vurderes av Fiskeri- og kystdepartementet, fra effektivisering...

Store investeringer

Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim, har bestilt to nye gassdrevne  fôrbåter fra Fiskerstrand BLRT for en 10-års kontrakt med oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Dette er skip med kapasitet på 5000 kbm og med skrog på 69.9 meters lengde og 17 meters, utviklet av Multi Maritime...

Statsbudsjettet 2013 – Fortsatt Stø Kurs

Saker som spesielt berører næringen: Nettolønnsordningen uendret, taket blir videreført Kystavgiften foreslått fjernet CO2-avgiften økes med 1 øre pr liter Rammene for GIEK foreslått utvidet med 15 mrd. kroner ...

Bransjeutviklingsprogram 3. samling – 27. september

År 2020 - En bransje i hard sjø eller smult farvann? Nærskipsfarten er inne i en periode med økt positivt fokus, ikke minst politisk. Mye godt arbeid er gjort i forhold til innspill til Nasjonal Transportplan. Blant forslagene er direkte tiltak som incentivordninger for mer last...

Kampanjen: Velg Sjøveien

  Kampanjen Velg sjøveien! Startet i Narvik 10.mai med samling av lokale kunder og aktører for å styrke dialog og  vise hva sjøtransport kan tilby vareeiere og speditører. Bak kampanjen står åtte rederier og speditører, 16 havner og dessuten organisasjoner innen sjøtransport. Hans Kristian Haram fra Shortsea...

Maritim næring er avhengig av den norske sjømann

MARITIMT FORUM PRESSMELDING 12. JUNI 2012   MARITIM NÆRING ER AVHENGIG AV DEN NORSKE SJØMANN En ny forskningsrapport fra Fafo viser at ansatte med erfaring fra sjøen utgjør kritisk kompetanse for landbaserte virksomheter i den norske maritime næringen. 7 av 10 mener at ansatte med praktisk erfaring fra sjø...

Utvalg skal gjennomgå lostjenesten

FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET Pressemelding, 02.03.2012 Nr.: 21/2012 Utvalg skal gjennomgå lostjenesten –Flere forhold tilsier at det nå er på tide å foreta en helhetlig gjennomgang av lostjenesten, derfor har Regjeringa i dag nedsatt et bredt offentlig utvalg, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. –Lostjenesten er et sjøsikkerhetstiltak som legger viktige...