DNV GL prosjekterer grønn kystfart

DNV GL prosjekterer grønn kystfart Klasseselskaper DNV GL har startet opp Grønt kystfartsprogram som et forprosjekt for det som kan bli verdens mest effektive og miljøvennlige sjøverts infrastruktur. Gjennom et langsiktig program skal dagens situasjonen kartlegges og løsninger utvikles som kan nå målene i løpet av...

Velg sjøveien 2014

Gjennom kampanjen Velg sjøveien inviteres lasteeiere og transportkjøpere til å møte rederier, havner og andre organisasjonen innen sjøtransporten. Årets startskudd gikk 22.mai med en samling i Oslo, og i løpet av sommerhalvåret vil det bli avholdt frokostmøter i ytterligere 11 havner langs kysten. Målet er...

Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

Pressemelding, 11.04.2014 Nr.: 42/14 Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten - Regjeringen vil ha mer gods på sjø. Vi jobber på mange fronter, med nærskipsfartsstrategien, en ny havnestrategi, og vi har bedt Transnova se på ny drivstoffteknologi for nærskipsfarten. Med omorganiseringen av lostjenesten har vi nådd den første...

Pressemelding: Lanserer e-Farledsbevis

Mindre papir, bedre oversikt og hurtigere saksbehandling er noen av forbedringene som skipsfarten vil merke når Kystverket 5. desember lanserer den digitale farledsbevisordningen ”e-Farledsbevis”. ─ Sjøfolk kan nå glede seg til å søke om farledsbevis. Med e-Farledsbevis blir det trygt, oversiktelig og enkelt å sende en...

Nå står kampen for norske sjøfolk!

Vi er i en situasjon der det blir stadig vanskeligere å konkurrere internasjonalt for norske sjøfolk. Hvorfor? I 2008 var rammevilkårene for norske sjøfolk på linje med rammevilkårene i Sverige, Danmark, Storbritannia og andre europeiske sjøfartsnasjoner. Siden 2008 har den norske ordningen tapt konkurransekraft år for...

Kystverket til Samferdselsdepartementet: Et riktig skritt for en helhetlig transportpolitikk!

Pressemelding 17.oktober 2013   Kystverket til Samferdselsdepartementet: Et riktig skritt for en helhetlig transportpolitikk! Fraktefartøyenes Rederiforening ser med glede på flyttingen av Kystverket til Samferdselsdepartementet som besluttet av den tiltredende regjering.   Omorganiseringen medfører også at Fiskeri- og kystdepartementet fra 1. januar legges inn under et nytt Nærings- og fiskeridepartement...

Statsbudsjettet

Pressemelding fra Maritimt Forum, 14. oktober 2013 Skuffende statsbudsjett for norsk maritim næring  Maritimt Forum mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 ikke tar inn over seg utfordringene knyttet til å videreutvikle norsk maritim næring i en knallhard internasjonal konkurranse. Maritim næring gir arbeid til 100 000 mennesker...

PRESSEMELDING: Rolf Domstein ny styreleder i Stad skipstunnel

Administrerende direktør Rolf Domstein i Domstein ASA har takket ja til jobben som styreleder i prosjektet Stad skipstunnel. Tidligere styreleder Per Sævik i Havila Shipping ASA har takket av som styreleder pga. alder og stor arbeidsmengde. Prosjektgruppa v/prosjektansvarlig Ottar Nygård og prosjektleder Randi Paulsen Humborstad...

Regjeringsplattformen – Vi er med!

I regjeringserklæringen fremlagt av Høyre og Fremskrittspartiet 7.oktober er det klare positive signaler på mange områder. Det gjelder både i overordnete politiske initiativ som fornyelse, forenkling og avbyråkratisering og i konkrete saker innen transportpolitikk og maritim virksomhet. Dokumentet ”Politisk plattform” er å anse for verdigrunnlaget...

Regjeringens maritime strategi Stø Kurs 2020 fremlagt i dag

Vi trekker spesielt frem det som gjelder nettolønnsordningen; regjeringen går inn for lovfesting av ordningen samt heving av taket. Videre økes rammene til GIEK. For øvrig viser vi til pressemelding fra Maritimt Forum: Stø Kurs 2020 – offensiv maritim strategi fra regjeringen  Maritimt Forum mener regjeringen har lagt fram...