Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

NORSK HAVNEFORENING - PRESSEMELDING FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 – 2023   Skal vi lykkes med å få mer gods over på vei til sjø, må havnene bli "navet" i det fremtidige transportsystem for gods. Nasjonal transportplan for perioden 2014 - 2023 er en god start for å nå...

Pressemelding – Fagre ord er ikke nok – konkrete tiltak må til

Norges Rederiforbund: Fagre ord er ikke nok – konkrete tiltak må til 1. mar. 2012 Sjøtransporten blir stedmoderlig behandlet i fagetatenes forslag til NTP 2014-2023. Det er positivt og nødvendig at målet om å flytte mer gods fra land til sjø og bane er et ledd i NTPs...

Samarbeid om strategi for nærskipsfart

Pressemelding, 07.02.2012 Nr.: 12/2012 FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET Samarbeid om strategi for nærskipsfart Statsrådene Lisbeth Berg-Hansen og Trond Giske inviterer til et samarbeid om en bredt forankret nærskipsfartsstrategi, der både myndigheter, havner, transportører, rederier og vareeiere bidrar. Målet er at mer gods skal fraktes sjøveien. Regjeringen vil stimulere til vekst i...

Maritimt Forum om regjeringens løsning i Eksportfinanssaken

PRESSEMELDING 18. november 2011    Maritimt Forum om regjeringens løsning i Eksportfinanssaken: Svært viktig avklaring for maritim næring Maritimt Forum har i lengre tid vært bekymret for Eksportfinans’ mulighet for å tilby langsiktig finansiering til norske eksportbedrifter. Regjeringen presenterte i dag et opplegg for en ny statlig ordning for eksportfinansiering...

Skal gjennomgå lostjenesten

Fiskeri- og Kystdepartementet: Pressemelding 20.10.2011: - Flere forhold tilsier at det nå bør foretas en helhetlig gjennomgang av lostjenesten. Regjeringa har i dag derfor besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg med representanter fra ulike aktører, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under sitt innlegg på...

BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN I DEN MARITIME KOMPETANSEN

PRESSEMELDING 6. oktober 2011   Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012: Bekymret for utviklingen i den maritime kompetansen -Et stramt budsjett er viktig for kronekurs og hensynet til aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. For de nærmere 100.000 ansatte i den maritime næringen i Norge er det forutsigbarhet...

Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012:

PRESSEMELDING 6. oktober 2011       Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012: Sjøtransport: Et lite skritt i riktig retning Regjeringen reduserer sjøtransportens avgifter til fyr og merker i forslag til Statsbudsjett for 2012. Den såkalte kystavgiften er redusert med til sammen 83 millioner kroner gjennom de siste tre årene. I...

ESA godkjenning av avgiftsfritaket som ligger til grunn for Miljøavtalen 2011 – 2017

ESA har i dag godkjent fritaket for NOx-avgift for bedrifter som knytter seg til Miljøavtalen om NOx 2011 – 2017. Avtalen trer dermed i kraft. http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-aid/nr/1450 Alle bedrifter som tilknytter seg NOx-fondet innen 1.7. 2011 oppnår avgiftsfritak for den fiskal NOx-avgiften fra 1.1.2011. De som tilknytter seg...

Ny og større miljøavtale om NOx til 2017

NHO og 14 andre næringslivsorganisasjoner undertegnet tirsdag en miljøavtale med Miljøverndepartementet om en ytterligere reduksjon av utslipp på 16 000 tonn NOx.   Dette kommer i tillegg til kuttene på 19 000 tonn som ligger i dagens Miljøavtale fra 2008.  Det er fiskeri og ulike typer  sjøtransport langs...

Statsbudsjettet 2011

Fraktefartøyenes Rederiforening er positiv til at Regjeringen viderefører den maritime politikk, særlig gjelder dette nettolønnsordningen....