BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN I DEN MARITIME KOMPETANSEN

PRESSEMELDING 6. oktober 2011   Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012: Bekymret for utviklingen i den maritime kompetansen -Et stramt budsjett er viktig for kronekurs og hensynet til aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. For de nærmere 100.000 ansatte i den maritime næringen i Norge er det forutsigbarhet...

Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012:

PRESSEMELDING 6. oktober 2011       Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012: Sjøtransport: Et lite skritt i riktig retning Regjeringen reduserer sjøtransportens avgifter til fyr og merker i forslag til Statsbudsjett for 2012. Den såkalte kystavgiften er redusert med til sammen 83 millioner kroner gjennom de siste tre årene. I...

ESA godkjenning av avgiftsfritaket som ligger til grunn for Miljøavtalen 2011 – 2017

ESA har i dag godkjent fritaket for NOx-avgift for bedrifter som knytter seg til Miljøavtalen om NOx 2011 – 2017. Avtalen trer dermed i kraft. http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-aid/nr/1450 Alle bedrifter som tilknytter seg NOx-fondet innen 1.7. 2011 oppnår avgiftsfritak for den fiskal NOx-avgiften fra 1.1.2011. De som tilknytter seg...

Ny og større miljøavtale om NOx til 2017

NHO og 14 andre næringslivsorganisasjoner undertegnet tirsdag en miljøavtale med Miljøverndepartementet om en ytterligere reduksjon av utslipp på 16 000 tonn NOx.   Dette kommer i tillegg til kuttene på 19 000 tonn som ligger i dagens Miljøavtale fra 2008.  Det er fiskeri og ulike typer  sjøtransport langs...

Statsbudsjettet 2011

Fraktefartøyenes Rederiforening er positiv til at Regjeringen viderefører den maritime politikk, særlig gjelder dette nettolønnsordningen....

Shortsea og Soria Moria II

Linken nedenfor fører til Shortsea Shippings hjemmeside med hovedpunktene fra Soria Moria II som gjelder satsingen på maritim næring....

Reduserte avgifter for sjøtransporten er viktig for klimaet!

Økt sjøtransport vil være viktig for å få til en god klimaløsning på transportsektoren. KS Bedrift ser det derfor som positivt at Soria Moria II prioriterer havner og sjøtransport gjennom en tydeligere tekst på reduserte gebyrer, og vektleggingen av å utvikle havnene til effektive knutepunkt...

Næringslivets NOx fond

Næringsorganisasjonene vil med denne årsrapporten dokumentere at utslippsreduksjonsforpliktelsen for 2008 i miljøavtalen om NOx er oppfylt....

NTP: Regjeringen på riktig kurs

Sjøtransporten betaler mer for bruk av egen infrastruktur enn det vegtransporten gjør, men i Nasjonal Transportplan reduserer Regjeringen belastningen ved at det såkalte kystgebyret, som dekker finansieringen av fyr og merker, samt årsavgiften for havnesikkerhet (ISPS), tas bort. ...