Årets generalforsamling i Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening

Årets generalforsamling i Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening går av stabelen på Radisson Blu Hotel Værnes den 19. april. Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) fra Nærings- og fiskeridepartementet vil stå for åpningen. Etter generalforsamlingen vil det være seminar med fokus på fornyelse av tonnasjen. Her vil det...

Pressemelding: Blir landets største kystallianse

Pressemelding fra Kystrederiene og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), 3. april 2018 Havbruksnæringen og nærskipsfarten er i rivende utvikling. Samtidig er hverdagen for bedriftene preget av økte krav, mer byråkrati og endring av næringsstrukturen. Nå svarer Kystrederiene og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) ved å danne landets største...

Finansiering av fartøy

Vi har i dag, fredag 9. mars, hatt møte med Asle B. Strønen i Norske Skipsverft og Stig Gjethammer i Eksportkreditt. Tema var den nye ordninga til GIEK og Ekportkreditt for garantistilling og finansiering av skip fra verft i Norge til bruk i Norge.   GIEK kan...

Havnekapitalen må brukes til havnevirksomhet

Torsdag denne uken ble NOUen "Sjøveien fremover", med forslag til ny Havne- og farvannslov, overlevert fra Havne-og farvannsutvalget til samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen.   Utvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, har hatt mål om å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen innen maritim sektor,...

Riksrevisjonen bommer på virkemiddel

Riksrevisjonen retter kritikk mot Samferdselsdepartementet for manglende overføring av stykkgods fra vei til sjø og bane. Rapporten ble lagt fram 27 februar og viser at veitransport over 300 km har hatt en økning som tilsvarer tilbakegangen for sjø og jernbane i perioden 2010-15.   Dersom veitransport på...

Historisk tariffavtale for service- og flerbruksfartøy på plass

Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund er etter lengre tids forhandlinger kommet til enighet om en tariffavtale for service- og flerbruksfartøy. Avtalen er banebrytende i sitt slag ved at den er den første innen denne sektoren i havbruksnæringen. Dette skriver...

Egil Ulvan AS er kåret til Årets maritime lærebedrift 2017!

Stiftelsen Norsk maritim kompetanse har tildelt prisen for Årets Maritime Lærebedrift 2017 til Egil Ulvan Rederi. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut prisen på årets Haugesundskonferanse. Vi gratulerer!   Stiftelsen har i en pressemelding sendt ut følgende begrunnelse for tildelingen Egil Ulvan Rederi har i dag totalt ni...

Haugesundkonferansen feirar 25 år!

Haugesundkonferansen har siden starten i 1993 utviklet seg til å bli den toneangivende maritime konferansen i Norge.   Konferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap. Årets konferanse...

Ny regjering på plass

I regjeringsforhandlingane blei partia Høgre, Framstegspartiet og Venstre einige om ei ny regjeringsplattform. Venstre har med dette gått inn i regjering. Det kan bety eit større trykk på det grøne skiftet innan skipsfarten.   Partia har saman laga ei regjeringsplattform, Jeløya-plattforma, som legg fram kva regjeringa ønskjer...