Stort engasjement under seminar om fartøysoperasjoner, fiskehelse og rammevilkår

For andre år på rad samlet Kystrederiene medlemmer og alliansepartnere til seminar i Bergen. Et bredt spekter av deltagere fra ulike sektorer innen havbruksflåten som servicefartøy, bløggebåt, slaktebåt, brønnbåt, ensilasjefartøy…

Fortsett å lese Stort engasjement under seminar om fartøysoperasjoner, fiskehelse og rammevilkår