1. juli må mindre fartøy ha papirene i orden

Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft, ref. «Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.» (FOR-2016-12-16-1770). Dette betyr at eiere av mindre fartøy må kunne dokumentere sine sikkerhetsrutiner for å kunne operere etter forskriften. -...

Sjøfolkenes dag – 25. juni

25. juni er FNs internasjonale dag for sjøfolk. På denne dagen rettes det søkelys mot sjøfolks vilkår verden over. Det er liten tvil om at sjøfolkene gjør en viktig jobb. Over 80 prosent av verdens gods fraktes på kjøl, og det jobber over 60 000 sjøfolk...

Nyhetsbrev – mai 2017

Nytt styre i Kystrederiene Valg på nytt styre under generalforsamlingen i Kystrederiene 13.mai leverte en blanding av kontinuitet og nye krefter. Styret består av formann og seks styremedlemmer som representerer hver sin sektor. De fleste i styret var villige til gjenvalg, mens Jan Harald Hauvik ønsket...

Sjø for miljø – rapport fra Kystrederiene

I forbindelse med Kystrederiene sin generalforsamling nå i mai i år, laget vi en rapport som tar for seg bredden hos våre medlemmer. Vi snakker om fleksible fartøy, tilpasset fart på norskekysten, som kan anløpe alt fra merder og mindre kaier i distriktene til store...

Ny Nox-avtale signert i dag

Kystrederiene var i dag, onsdag 24. mai, tilstades i Oslo og signerte ny NOx-avtale saman med 14 andre næringsorganisasjonar.   Avtalen har ei varigheit på åtte år frå 2018, og er eit viktig bidrag for at Noreg skal overhalde internasjonale forpliktelsar om reduksjon i klimagassutslepp. Næringslivet skal med dette redusere sine årlege...

Økt samfunnsgevinst ved smartere bruk av sjøveien

Vi har et miljøvennlig og fleksibelt transportsystem langs kysten og i nære farvann. Det er kyst- og nærskipsflåten som hvert år tar hånd om 30 millioner tonn mellom norske havner og noe mer ellers i Nord-Europa. Det aller meste av dette er råvarer og olje som...

Rapport om miljøtiltak i maritim næring

Praksisstudent Nanna Lilletvedt Sæten som har jobbet hos Kystrederiene denne våren har utarbeidet en rapport om miljøtiltak i maritim næring. Ideen bak rapporten var å klargjøre hvordan det grønne skiftet konkret kan gjennomføres i maritim næring, og samtidig kartlegge hvilke statlige incentiver Kystrederienes medlemmer anser...

Generalforsamling i Kystrederiene

I helga gikk den årlige generalforsamlingen til Kystrederiene av stabelen. Mange medlemmer hadde tatt turen til Bergen, og ble ønsket velkommen av en by badet i sol. Vi kan se tilbake på mange høydepunkter, både faglig og sosialt. Det hele startet på fredag ettermiddag. Alle ble...

Mindre endringar i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa presenterte torsdag 11. mai revidert nasjonalbudsjett for 2017, med mindre endringar for sjøfarten.   Forslaget om eit CO2-fond og vegen vidare Budsjettforliket mellom regjeringspartia i desember opna for etableringa av eit CO2-fond. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2017 som blei lagt fram torsdag 11.mai, gjennomgår regjeringa forslaget til eit CO2-fond. Finansdepartementet meinar...

Samfunnsbidrag fra våre medlemmer

Kystrederienes medlemmer er små og mellomstore bedrifter som driver forretningsvirksomhet innen transport og tjenester over en bred sektor av kystnæringer, anlegg og industri. De inngår alle på forskjellig måte i kundenes verdikjede og verdiskapning. Til å utføre slike funksjoner har medlemsbedriftene investert i kunnskap og materiell...