Største medlemmet i Kystrederiene sin historie!

Aasen Shipping AS har denne uken innmeldt et nytt medlem i Kystrederiene. Fartøyet heter AASNES og med sine 7850DWT blir det Kystrederienes største medlem. Aasen-gruppen har allerede 5 andre fartøy som medlemmer hos Kystrederiene. Eier, Hans Martin Torkelsen, uttaler: "Å ha våre skip i Kystrederiene er et naturlig valg for oss,...

NTP: Gode tiltak – for liten skala

Onsdag 5. april la regjeringen frem nye Nasjonal Transportplan i perioden 2018-2029. Bevilgningene til å fjerne vedlikeholdsetterslepet og ikke minst den sikre plassen til Stad Skipstunnel i første periode er eksempler på gode tiltak som kommer næringen til gode. Men selv om det i oppløpet til...

Bedre forutsetninger for sjøbasert logistikk

Sjøtransport på kysten står overfor flere utfordringer. For det første er det en mangel på helhetlig nasjonal infrastruktur på havnesiden, og dermed en påfølgende mangel på statlige virkemidler i transportpolitikken. Når staten ikke er involvert i havnene er det også vanskelig å påvirke. For det...

Havbrukesrederier velger Kystrederiene

Stadig flere rederier innen havbruk velger medlemskap i Kystrederiene. Pr. i dag har Kystrederiene 139 medlemmer innen denne sektoren, og trenden er økende. Av våre 139 medlemmer utgjør brønnbåter 60 fartøy og fòrbåter 29 fartøy, i tillegg til 50 servicefartøy.  -Medlemskap hos Kystrederiene er en stor fordel for...

Sandnes Havn fjerner anløpsavgiften

Sandnes Havn fjerner anløpsavgiften og forenkler prisene. Dette skriver havnen i en pressemelding. Avgiften har vært beregnet med hjemmel i Havne- og farvannsloven og skal dekke havnens kostnader til farledsforvaltning. Samtidig har havnen revidert og forenklet sin prisliste slik at det er lettere for kunder og...

Stad skipstunnel – en investering i fremtidens infrastruktur

Denne kronikken ble først publisert i Sunnmørsposten fredag 10. mars.  I Nasjonal Transportplan gis det fullfinansiering til Stad skipstunnel, men bare deler av midlene blir tilgjengelig i første periode frem mot 2023. Vi vil argumentere for at det er avgjørende at skipstunnelen fullfinansieres innenfor første fireårsperiode...

Nei til liberalisering av havnekapitalen

En liberalisering av havnekapitalen kan føre til at mindre gods fraktes sjøveien – stikk i strid med alle politiske målsetninger. Dette er både brukerne av havnene og havnene selv enige om. Det pågår for tiden en revisjon av Havne- og farvannsloven fra 2009. Et utvalg ble...

Snart ny Nord-Norge linje..?

Lasteskipet "Tege" var tidlegare livsnerven for godstransporten frå Nordlandsbana og vidare til Nord-Norge før skipet gjekk av med pensjon. Etter at skipet vart tatt ut av rute i 2013, har rundt 13000 stk. 25 ft. "Tollpost-containere" (november 2016) årleg gått andre vegar mellom Bodø og Tromsø enn...

Siri har ordet

Dette året har egentlig startet slik det gamle sluttet – med fullt trykk og arbeidsoppgaver i kø. Men det er sånn vi liker det! En sak som kan åpne muligheter for mer gods på sjø er den nylig vedtatte incentivordningen. Ordningen går i korthet ut på...

Tor Arne Borge (Foto: Per Dagfinn Wolden, Moderne Transport)

Ny administrerende direktør i Kystrederiene

Styret i Kystrederiene har ansatt Tor Arne Borge (52) som ny administrerende direktør. Nåværende direktør, Siri Hatland, fratrer med pensjon 1. august i år. -Jeg er svært tilfreds med at Borge nå blir vår nye administrerende direktør, uttaler styreleder Lawrence Falkeid. Vi har søkt etter den...