Generalforsamling i Kystrederiene

I helga gikk den årlige generalforsamlingen til Kystrederiene av stabelen. Mange medlemmer hadde tatt turen til Bergen, og ble ønsket velkommen av en by badet i sol. Vi kan se tilbake på mange høydepunkter, både faglig og sosialt. Det hele startet på fredag ettermiddag. Alle ble...

Mindre endringar i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa presenterte torsdag 11. mai revidert nasjonalbudsjett for 2017, med mindre endringar for sjøfarten.   Forslaget om eit CO2-fond og vegen vidare Budsjettforliket mellom regjeringspartia i desember opna for etableringa av eit CO2-fond. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2017 som blei lagt fram torsdag 11.mai, gjennomgår regjeringa forslaget til eit CO2-fond. Finansdepartementet meinar...

Samfunnsbidrag fra våre medlemmer

Kystrederienes medlemmer er små og mellomstore bedrifter som driver forretningsvirksomhet innen transport og tjenester over en bred sektor av kystnæringer, anlegg og industri. De inngår alle på forskjellig måte i kundenes verdikjede og verdiskapning. Til å utføre slike funksjoner har medlemsbedriftene investert i kunnskap og materiell...

Største medlemmet i Kystrederiene sin historie!

Aasen Shipping AS har denne uken innmeldt et nytt medlem i Kystrederiene. Fartøyet heter AASNES og med sine 7850DWT blir det Kystrederienes største medlem. Aasen-gruppen har allerede 5 andre fartøy som medlemmer hos Kystrederiene. Eier, Hans Martin Torkelsen, uttaler: "Å ha våre skip i Kystrederiene er et naturlig valg for oss,...

NTP: Gode tiltak – for liten skala

Onsdag 5. april la regjeringen frem nye Nasjonal Transportplan i perioden 2018-2029. Bevilgningene til å fjerne vedlikeholdsetterslepet og ikke minst den sikre plassen til Stad Skipstunnel i første periode er eksempler på gode tiltak som kommer næringen til gode. Men selv om det i oppløpet til...

Bedre forutsetninger for sjøbasert logistikk

Sjøtransport på kysten står overfor flere utfordringer. For det første er det en mangel på helhetlig nasjonal infrastruktur på havnesiden, og dermed en påfølgende mangel på statlige virkemidler i transportpolitikken. Når staten ikke er involvert i havnene er det også vanskelig å påvirke. For det...

Havbrukesrederier velger Kystrederiene

Stadig flere rederier innen havbruk velger medlemskap i Kystrederiene. Pr. i dag har Kystrederiene 139 medlemmer innen denne sektoren, og trenden er økende. Av våre 139 medlemmer utgjør brønnbåter 60 fartøy og fòrbåter 29 fartøy, i tillegg til 50 servicefartøy.  -Medlemskap hos Kystrederiene er en stor fordel for...

Sandnes Havn fjerner anløpsavgiften

Sandnes Havn fjerner anløpsavgiften og forenkler prisene. Dette skriver havnen i en pressemelding. Avgiften har vært beregnet med hjemmel i Havne- og farvannsloven og skal dekke havnens kostnader til farledsforvaltning. Samtidig har havnen revidert og forenklet sin prisliste slik at det er lettere for kunder og...

Stad skipstunnel – en investering i fremtidens infrastruktur

Denne kronikken ble først publisert i Sunnmørsposten fredag 10. mars.  I Nasjonal Transportplan gis det fullfinansiering til Stad skipstunnel, men bare deler av midlene blir tilgjengelig i første periode frem mot 2023. Vi vil argumentere for at det er avgjørende at skipstunnelen fullfinansieres innenfor første fireårsperiode...

Nei til liberalisering av havnekapitalen

En liberalisering av havnekapitalen kan føre til at mindre gods fraktes sjøveien – stikk i strid med alle politiske målsetninger. Dette er både brukerne av havnene og havnene selv enige om. Det pågår for tiden en revisjon av Havne- og farvannsloven fra 2009. Et utvalg ble...