Mer info om miljøvennlige tiltak for rederiene

TEKNISKE TILTAK Tekniske tiltak kan defineres som alle tiltak som krever en form for ombygging av skipet. Det inkluderer for eksempel tiltak som optimalisering av skrogets form, bytte av propeller og fremdriftsmaskinering, i tillegg til hybridløsninger.   OPERASJONELLE TILTAK Operajonelle tiltak er tiltak som reduserer utslipp ved å optimalisere hvordan...

NIS-, og MLC-garanti kan no bli slått saman

På Sjøfartsdirektoratet sine heimesider kan ein lese meir om korleis NIS- og MLC-garanti no kan bli slått saman, så lenge dokumentasjonen oppfyller krava til begge garantiane.  Ein vil hindre at skip i NIS må vere dobbeltforsikra. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet sjå på ei eventuell endring av regelverket,...

Praksisstudent hos Kystrederiene!

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Massiv veiutbygging – til skade for miljøet

Forslaget til nye E39 føyer seg inn i en lengre trend der man i større og større grad vender seg bort fra sjøveien som en reell transportmulighet for privat næringsliv og passasjerer. Under markeringen av navnebyttet til Kystrederiene 25. august 2016 holdt Frank Aarebrot et...

Nyhetsbrev – januar 2017

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Kystverket anbefalar Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Har vi rom for flere kadettstillinger..?

Utdanningen av maritim kompetanse har siden 1980-tallet vært et felles løft. Spesielt praksistid for lærlinger og kadetter er blitt til ved en dugnadsinnsats fra rederienes side. Når nå offshorerederiene, som skaffet brorparten av praksisplassene, er i krise og mange skip i opplag, er Kystrederiene utfordret...

CO2-fond nær realisering

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene i desember åpnet for etablering av et CO2-fond etter bilde av NOx-fondet. - Dette er veldig bra og kan bli et svært viktig tiltak for at næringen skal kunne bidra med ytterligere utslippsreduksjon, uttaler direktør Siri Hatland i Kystrederiene. Målet med fondet er at innbetalt CO2-avgift på...

Siri har ordet

Høsten er alltid en travel tid, med viktige oppgaver i kø. Vi har drevet aktiv lobbyvirksomhet med politikere, og vi har deltatt i høringer i Stortingets Næringskomitè og i Transport- og kommunikasjonskomiteen i f.m. Statsbudsjettet 2017. I Næringskomiteen tok vi særlig opp betydningen av en sterk...