NTP: Regjeringen på riktig kurs

Sjøtransporten betaler mer for bruk av egen infrastruktur enn det vegtransporten gjør, men i Nasjonal Transportplan reduserer Regjeringen belastningen ved at det såkalte kystgebyret, som dekker finansieringen av fyr og merker, samt årsavgiften for havnesikkerhet (ISPS), tas bort.

Fortsett å lese NTP: Regjeringen på riktig kurs