Reduserte avgifter for sjøtransporten er viktig for klimaet!

Økt sjøtransport vil være viktig for å få til en god klimaløsning på transportsektoren. KS Bedrift ser det derfor som positivt at Soria Moria II prioriterer havner og sjøtransport gjennom en tydeligere tekst på reduserte gebyrer, og vektleggingen av å utvikle havnene til effektive knutepunkt i godstrafikken.

Fortsett å lese Reduserte avgifter for sjøtransporten er viktig for klimaet!