Sjøveien videre

Forslaget til ny Havne- og farvannslov ble overlevert til samferdselsministeren 1.mars i form av en NOU med tittel ”Sjøveien videre”. Innstillingen skal nå ut på høring, men forslagene som foreligger er for oss ganske oppløftende.   Blant målene var å få til en forenkling og klarere...

Historisk tariffavtale for service- og flerbruksfartøy på plass

  Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund er etter lengre tids forhandlinger kommet til enighet om en tariffavtale for service- og flerbruksfartøy. Avtalen er banebrytende i sitt slag ved at den er den første innen denne sektoren i havbruksnæringen. Dette skriver...

Utvidet garantiordning fra GIEK

GIEK tilbyr nå en garantiordning for lån til skip og utstyr når fartøyene bygges helt eller delvis ved norske verft og for bruk i Norge. Det dreier seg om risikoavlastningslån for banker og långivere som sikrer at verftet vil få oppgjør.    Vilkårene er: Minimum...

Egil Ulvan AS er kåret til Årets maritime lærebedrift 2017!

  Stiftelsen Norsk maritim kompetanse har tildelt prisen for Årets Maritime Lærebedrift 2017 til Egil Ulvan Rederi. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut prisen på årets Haugesundskonferanse. Vi gratulerer! Stiftelsen har i en pressemelding sendt ut følgende begrunnelse for tildelingen Egil Ulvan Rederi har i dag totalt ni...

Prosess-skip til Kystrederiene

Hav Line Gruppens store prosess-skip Norwegian Gannet som er under bygging på Astilleros Balenciaga i Spania forventes nå å være klart til å settes i drift i august. Skipet blir på 4000 brt med en lengde på 94 meter og utstyres med, RWS.-tanker og  prosessanlegg...

Aqua-shipping

NordLaks i Vesterålen har tatt to store skritt ve å bestille den første gass/batteri-drevne brønnbåt fra Tyrkia og et ”oppdrettsskip” på 430x54 meter fra kinesisk verft; begge til konsepter fra NSK Ship Design i Harstad.    Brønnbåten skal bygges ved Tersan Shipyard i Tyrkia for levering...

Shortsea-shipping

Berge Rederi ved Magne Berge på Fillan har nylig satt 6000-tonneren Kjervaagsund i fart i NIS etter ombygging til selvlosser i Tallinn. Den ble innkjøpt som Frieda i høst og er bygd i 2005 på Royal Niestern Sander i Nederland. Det måler 6080 tdw og...

Konsolidering

NTS Shipping ASA i Namsos har overtatt alle aksjer i Sjøtransport Rotsund AS i Sørkjosen som eier fôrbåtene Rubin og Safir. Rubin (3200 tdw) er levert i 2014 og Safir (1140 tdw) er fra 1982, opprinnelig Austborg. Rederiet er også medeier i AS Halten sammen...

Shortsea shipping

Det har i de siste vært friskere med omsetning av både tank- og tørrlastskip, blant andre to moderne 5000-tonnere for ombygging til selvlossere. Arklow Ranger på 5215 tdw, bygget i 2002 på Bijlsma Lemmer i Nederland, ble i september overtatt av AS Ami (Misje Rederi AS),...

Aqua shipping

Cermaq Norway Nordland har bestilt en stor arbeidsbåt på 25.5/12 meter fra Grovfjord mek Verksted for levering våren 2018. Det dreier seg om et enskrogs fartøy i aluminium utstyrt for et bredt spekter av operasjoner som slep og forankring, vedlikeholdsoppdrag og lusebehandling. Båten får følgelig...