Gode vilkår på trygghetsforsikring

Ved medlemskap hos oss er det obligatorisk å tegne trygghetsforsikring på sjøfolkene gjennom vårt datterselskap Nautilus Sjø AS. Det er på vegne av medlemmene blitt fremforhandlet svært gode betingelser.

Ulykkesforsikringen gjelder over hele verden – 24 timer i døgnet og 7 dager i uka. Forsikringen gjelder ved alle typer arbeid, som for eksempel på kai og på merder.  Forsikringene gjelder også på fritiden og omfatter tap av helseattest. Forsikringsavtalen fra 2019-2021 leveres av Matrix. 

Ved å være forsikret gjennom hos oss, kan du være trygg på at du er dekket iht. tariff- og lovpålagte krav. Vi kan også tilby gode vilkår for gruppelivsforsikring på 8G i henhold til NIS-avtalen, samt avtaler for kontoransatte.

Ta kontakt med Ingunn Eikeset dersom du har spørsmål om forsikringer:

Lukk meny