Frank Aarebrot: Sjøveien – det egentlige Norge

Frank Aarebrot: Sjøveien – det egentlige Norge

På markeringa av vårt nye navn på Bergen Sjøfartsmuseum var Frank Aarebrot tilstades med foredraget Sjøveien: det egentlige Norge.
Dei som ikkje var tilstades på markeringa, får no moglegheita til å sjå opptak av foredraget her. Og dei som var tilstades, kan sjå det ein gong til!
 

Lukk meny