Brønnbåteiernes Forening

Brønnbåteiernes Forening (BREF) er en sammenslutning av brønnbåteiere. Foreningen er fullverdige medlemmer av Kystrederiene og Kystrederiene er sekretariat for BREF. Foreningen er representert med ett medlem / varamedlem i styret. Foreningens formål er å samle brønnbåteierne til ivaretakelse av felles interesser.

Styreformann
Bente Lund Jacobsen

Styremedlem
Hans Bakke

Lukk meny