KYSTREDEREN (TIDLIGERE FRAKTEMANN) OG BRANSJENYHETER GJENNOM 80 ÅR

Medlemsmagasinet Kystrederen har et opplagstall på ca. 600, og legges også ut på nettsidene. Bladet gir aktuell informasjon og er talerør for foreningens syn i viktige saker som angår næringen. Medlemmer og andre interesserte kan komme med innspill og annonsering  av tjenester etc.-

LAST NED TIDLIGERE UTGAVER
LAST NED BROSJYRER
LAST NED VIDEO
REDAKSJON

Redaktør: Dag Bakka jr.
e-post: dbakka@online.no

Redaksjonssekretær: Toril Vik Veland
tv@kystrederiene.no 

ANNONSEPRISER:

kr. 4,- pr. spalte-mm (1 side er 2 spalter)
kr. 2.000,- pr. 1/1 side
kr. 1.000,- pr. 1/2 side
kr. 650,- pr. 1/3 side
kr. 500,- pr. 1/4 side

ABONNEMENT:

Kr. 175,- pr år
Medlemmer (inkl. i kontingenten)