Innmelding i Kystrederiene

Side 1/2

Antall mannskap inkl. avløsere: ansatte på NOR og NIS-tariffer

Side 2/2