Konkurranse i det norske gassmarkedet

I et felles brev til Regjeringen og sentrale politikere har norske næringsorganisasjoner understreket behovet for åpen konkurranse i det norske gassmarkedet for å bedre tilgjengeligheten og få en prisfastsettelse på linje med EU og USA. Regjeringserklæringen legger stor vekt på å legge til rette for et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende avtaler. Det understrekes i brevet at virksom konkurranse gir effektiv bruk av samfunnets ressurser.
Les hele brevet her:  Konkurranse i det norske gassmarkedet