KYSTREDERIENE
(tidl. Fraktefartøyenes Rederiforening)

Besøksadresse
Nykirkeallmenningen 23
5005 Bergen

Postadresse
Kystrederiene
Postboks 2020, Nordnes
5817 Bergen

Kontaktinfo
Telefon: +47 55 55 16 20
Mail: firmapost@kystrederiene.no

NAUTILUS SJØ
.

Besøksadresse
Nykirkeallmenningen 23
5005 Bergen

Postadresse
Kystrederiene
Postboks 2020, Nordnes
5817 Bergen

Kontaktinfo
Telefon: +47 55 55 16 20
Mail: firmapost@kystrederiene.no