Kongsvaag

Imperator, Vestfrakt Shipping AS

Tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene

Kystrederiene som arbeidsgiverorganisasjon forhandler i møte med organisasjonene på vegne av medlemmene. Våre medlemmer sysselsetter rundt 2000 arbeidstakere langs hele norskekysten. Vi mener at samarbeid mellom organisasjonene i arbeidslivet er svært viktig. Partene i arbeidslivet har et overordnet ansvar for å utvikle tariffavtalene til det beste for partene og samfunnet.

 

Kystrederiene har inngått tariffavtaler for sine medlemmer med følgende organisasjoner:

  • Norsk Sjømannsforbund for NOR-registrerte fartøy
  • Norsk Sjøoffisersforbund for NOR-registrerte fartøy
  • Det norske maskinistforbund for NOR-registrerte fartøy
  • Tariffavtale for service- og flerbruksfartøy for NOR-registrerte fartøy
  • Norsk Sjøoffisersforbund for nordiske styrmenn/skippere på NIS-registrerte fartøy
  • Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund for øst-europeisk mannskap på NIS-registrerte fartøy
  • ITF for mannskap på fartøy med utenlandsk flagg

 

Dersom du ønsker mer informasjon om tariffavtalene, ta kontakt med Toril Vik Veland på e-post toril@kystrederiene.no eller på telefon 41 67 37 02/55 55 16 20.