Nye servicefartøy

Seisund AS i Torangsvåg har overtatt Seisund på 55 meters lengde, bygd i 1991 på Fulton Marine i Belgia som konstruksjonsfartøy med stort arbeidsdekk, kran mv. Fartøyet er på 615 tdw og utstyrt med to caterpillar på til sammen 1800 bhk. Som Offshore Beaver ble det hentet hjem fra Nederland i juni etter å ha vært i bruk ved vindfarm-installasjon.
Supplybåten Pacific Server ble i mai overtatt av Haugaland Shipping AS, Haugesund, for å rigges om for lusebehandling under navnet Server. Den er bygd i Japan i 1999 av type UT719, utstyrt med to Rolls-Royce Bergen-motorer på til sammen 5500 bhk. Nå slutter den seg til rederiets ombygde supplyskip Urter og Fighter. Hovedaksjonær i rederiet er Aqua Pharma AS som er leverandør av kjemikalier og utstyr til lusebekjempelse.

Lukk meny