Opplæringsplasser
Det er viktig for hele næringen at personer som er under utdanning får fullført sitt utdanningsløp. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer om å bidra til dette.

Dersom dere vil ha brukernavn og passord til kadettdatabasen, forslag på kadetter eller lurer på noe annet, kan dere ta kontakt med Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum på e-post tef@maritimt-forum.no eller telefon 95 17 77 52.

Protokoll – mindre kostnader for rederiet
Kystrederiene har i likhet med Norges Rederiforbund inngått en protokoll (se hele protokollen under) med Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet som skal avhjelpe den vanskelige kadettsituasjonen som oppstod fra 2015.

 

Protokollen gir rederier og kadetter anledning til å inngå opplæringsavtaler som fraviker fra den ordinære kadettavtalen.

 

Jamfør protokollen frasier kadetten seg retten til hyre og reisekostnader, men skal få tilskuddet rederiet mottar fra SNMK som kompensasjon hver måned. Rederiet søker om refusjon for kadettens reise gjennom SNMKs elektroniske søknadsskjema.

 

Protokoll_Unntak fra kadettavtale

 

Stiftelsen Norsk Maritime Kompetanse