Presentasjoner fra seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår

Presentasjoner fra seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår

I november arrangerte Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening (BREF) et seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår i Bergen. Over 70 stykker fra næring, myndigheter og forvaltning deltok.  Under kan du finne presentasjonene (PDF)  fra seminaret.

1.Joar Gjerde_Frøy Vest

2. Børge Lorentzsen_ Norsk Fisketransport_ BREF_

3. Torgun Gjefsen_ Salmon Group

4.Advokater Mellbye& Alsaker_SANDS

5. Aud Skrudland_ Mattilsynet

6. Liv Holmefjord_ Fiskeridirektoratet