Seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår
Frøy Merlin har installert Thermolicer ombord. Denne avluser laks ved hjelp av varmtvann. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår

Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening (BREF) arrangerer seminar med status på fiskevelferd og hvordan myndigheter/næring ivaretar fiskevelferd under ulike operasjoner på fartøy tilknyttet havbruksnæringen, samt rammevilkårene rundt dette.
Vi har i tillegg til medlemsrepresentanter, fått inn Salmon Group, advokatfirmaet SANDS, Mattilsynet, Nærings – og Fiskeridepartementet samt Fiskeridirektoratet for dialog, innsikt og forståelse knyttet til tema.
Deltagelse koster 750 kr per person, og inkluderer enkel lunsj samt forfriskninger.
Meld deg på her: https://easyfact.no/reply/reply?key=vibuymiejryymwf
Påmeldingsfrist er 18 oktober.