UTSATT: Short sea shipping seminar 2020

UTSATT: Short sea shipping seminar 2020

Vi beklagar å måtte meddele at Short sea seminaret må utsetjast på ubestemt tid grunna situasjonen rundt Corona-viruset. Vi vil kome tilbake med meir informasjon når vi finner ein ny dato for gjennomføring.