Biotrans, Seaworks AS

Spesialfartøy – viktige aktører for havbruksnæringen

Mange mindre og større spesialfartøy er i oppdrag langs norskekysten daglig. Dette er fartøy med høyteknologiske løsninger, og som bl.a. støtter opp om en effektiv og miljøvennlig havbruksnæring, oljenæring, bygging av infrastruktur etc. Fartøyene utfører operasjoner som vanlige fartøy ikke klarer.

 

Disse fartøyene dekker et stort spekter av tjenester, bl.a.:

  • inspeksjoner og overvåkning
  • kabellegger
  • slepebåt/beredskap
  • vaktskip
  • berging
  • isbryting

 

Hallgeir Bremnes representerer denne sektoren i Kystrederiene sitt styre.