Gullaas, Gull Sailor AS

Stykkgods – fører last på paller og i containere, store kolli og partigods

Våre medlemmer har skip som kan levere stykkgods over hele landet og til konkurransedyktige priser. Båtene er svært manøvreringsdyktige, og kan derfor også legge til ved mindre kaianlegg.

 

Flere av våre medlemmer har faste ruter fra Østlandet til Finnmark. De resterende opererer på spotmarkedet.

 

Stykkgods innbefatter laster som

  • Industrilast, dagligvarer, partilaster, utstyr til bygg og anlegg, store kolli, containere og tungløft
  • Oljerelaterte produkter mellom oljebasene
  • Fôr- og landbruksprodukter
  • Fryse- og kjølevarer

 

Lara Konradsdottir er styremedlem for sektoren i Kystrederienes styre.