Bergen Viking

Bergen Viking, Bergen Tankers AS

Tankskip – frakter i hovedsak oljeprodukter langs norskekysten

Tankflåten frakter oljeprodukter i distribusjon og til bunkring av skip. En del av flåten er også spesialisert på vegetabilske og animalske oljer, herunder ensilasje m.m.

 

Flåten til våre medlemmer er under stadig utvikling. I 2015 fikk Bergen Tankers ombygd et av sine tankskip, “Bergen Viking”, til LNG-drift. Rederiet satser stort på miljøvennlig drift, og dette er det første tankskipet av sitt slag med LNG-drift som går langs norskekysten.

 

Magne Årvik er styremedlem for denne sektoren i Kystrederiene sitt styre.